shortcut menu
content Shortcut
Shortcut to main menu
Shortcut to footer
  • Home
  • CONVENTION
  • 中宴会厅

中宴会厅

各种活动所需的设备齐全,从订婚仪式、婚礼到家庭和团体聚会或研讨会等,适合举办各类活动,为顾客奉上最满意的服务。

+82-54-770-9153~4

基本信息

基本信息
大厅 位置 面积(㎡) 容纳人数
研討會 飯局 戲院 招待會
奚琴 本馆1楼 175㎡ 80 60 120 80
长笛 A 本馆 地上1楼 162㎡ 70 60 100 70
长笛 B 142㎡ 70 40 120 70
花郎 A,B,C 新馆 3楼 496㎡ 100 80 200 150
花郎 BC 248㎡ 300 220 450 300
韩元 A 304㎡ 150 120 240 180
南山 新馆 1楼 189㎡ 80 60 120 80

图纸