shortcut menu
content Shortcut
Shortcut to main menu
Shortcut to footer
  • Home
  • CONVENTION
  • 大宴会厅

大宴会厅

大宴会厅可以根据顾客的活动性质设计成顾客需要的空间,拥有487坪规模,可同时容纳2,000人,是配备最尖端广播电视系统和影像设施的顶级会议厅。

+82-54-770-9153~4

基本信息

基本信息
大厅 位置 面积(㎡) 容纳人数
研討會 飯局 戲院 招待會
玄琴 A 本馆2楼 445㎡ 200 120 400 200
玄琴 B 634㎡ 400 300 750 400
玄琴 C 528㎡ 300 230 600 300
玄琴 AB 1,079㎡ 700 530 1,200 700
会议厅 1,607㎡ 1,200 1,000 2,000 1,200

图纸